Slider

Uji

Çdo shishe e ujit tonë i nënshtrohet një procesi rigoroz cilësie prej 8 hapash. Kjo është mënyra se si ne sigurohemi për plotësimin e standardeve të cilësisë së lartë.

1 Grumbullimi

Ne e grumbullojmë ujin nga burimi i Poçem. Uji kalon nëpër tuba prej çeliku që nuk ndryshken nga burimi deri në fabrikën tonë.

2 Filtrimi

Uji filtrohet për të larguar çdo lëndë kimike që mund të gjendet në të.

3 Ruajtja

Më pas uji kalon nëpër çisterna.

4 Mikrofiltrimi

Nga çisternat uji kalon nëpër filtra me madhësi shumë të vogël.

5 Dezinfektimi

Shkatërrohen bakteriet me dezinfektantë të ndryshëm.

6 Ambalazhimi

Ne i mbushim shishet në një dhomë me teknologji të fjalës së fundit. Të gjitha shishet tona prodhohen në fabrikë, kështu që mund të jemi të sigurt që i përmbushin standardet.

7 Etiketimi

Çdo shishe etiketohet dhe në të stampohet edhe koha kur është mbushur.

8 Shpërndarja

Ne shpërndajmë ujin FONTANA në qytetet më të mëdha të Shqipërisë.

Një madhësi për çdo rast

On the go
Në lëvizje
I përkryer për një stil aktiv jetese, kur të duhet hidratim ekstra.
The Pulpit Rock
Në shtëpi
I thjeshtë për t’u zbrazur, si në tavolinat e ngrënies ashtu edhe në frigorifer.